Header image  

哲學系創系29週年系友返校活動

 
  想知道活動內容嗎?快按這裡 ::
   
 

歡迎觀看活動照片∼

     
活動場地布置
謝謝大家前一晚的幫忙∼
  活動場地布置_2
氣球的魔力
  猜猜我是誰?
答案就在網頁中
  快開始囉
 
     
人來人往
吃吃喝喝 相約來鬥陣
  黃筱慧老師&林正弘老師
  系友會魏文信會長發言
感謝魏文信學長幫忙聯絡系友!
  返校系友相見歡
在校生活回顧
觀看活動報導

 

 

Next page
or
Home
or
Back to PHILOS